Life is more than impositions - TFG Núria PiñolTreball de Final de Grau!
La vida és més que imposicions
Video artistic sobre Imposicions a les dones
Direcció i Realització: Núria Piñol Coll
Càmeras : Lydia Villena, Agus Giralt i Núria Piñol
Music: Chronic Crew - Let It In

Styleframe